Info Voroneț » Cultura Populară Tradițională » Arhitectură tradițională

Arhitectură tradițională

Case din cartierul Voroneț

Arhitectură tradițională

Măiestria de a construi în lemn, dezvoltată și amplificată de-a lungul anilor de meșterii humoreni, multitudinea elementelor de cultură populară veche, alături de generoasa prezență a istoriei locale sunt dovezi ce duc către o aplecare atentă și asupra originalelor creații arhitectonice țărănești de orice fel. Casa de locuit, standolele, hambarele de mare capacitate, stâna, clopotnișele din lemn, biserica străveche, fântânile, îmbină, într-un echilibru admirabil, raporturile formelor geometrice ca pătratul, cercul, dreptunghiul, conul, piramida sau alte forme prismatice.
O privire atentă, chiar a unui amator, mai poate încă surprinde, cu totul întâmplător, casa monocelulară (bordeiul), specifică unei perioade mai îndepărtate, obiectiv de o mare simplitate a construcției, dar de o perfectă funcționalitate cândva și de o maximă concentrare a vieții de familie, interiorul cuprinzând întreg mobilierul tradițional, obiectele de uz casnis și gospodăresc.
În spațiul etno-cultural humorean, pe scara evolutivă a planimetriei, apara casa cu tindă neîncălzită și o cameră de locuit, din care se va desprinde un tip funcțional intermediar cu cămară de provizii. Avansând în timp, în special în secolul al XVIII-lea, o dată cu instalarea aici a unei populații de etnie germană, se ajunge la locuința cu două camere, tip funcțional de o mare eficacitate, dar care a căpătat și unele valențe artistice în ceea ce privește ornametrica specifică. La un moment dat, pe scara evolutivă a arhitecturii humorene, apare foișorul, un element de prim ordin funcțional, conceput pentru apărarea intrării locuinței de intemperii, loc de desfășurare a anumitor activități casnice sau de odihnă.
Decorul caselor vechi din lemn (întâlnite în special în Voroneț), dar și al unor construcții anexe, este în general sobru, dar nu lipsit de eleganță. Aici, decorul apare transpus pe elementele constructive sub forma unor crecături sau este dat de contrastul brunului bârnelor și albul din chenarul văruit din jurul ferestrelor și ușilor.