Info Voroneț » Cultura Populară Tradițională » Meșteșuguri tradiționale

Meșteșuguri tradiționale

Opinci

Linguri de lemn

Meșteșuguri tradiționale

Cunoașterea civilizației rurale tradiționale din acest spațiu în diferitele ei etape de dezvoltare, implică în mare măsură și cercetarea procesului meșteșugăresc în formele sale de afirmare de anumite trepte istorice.
În secolul al XIX-lea se înregistrează în localitatea Gura Humorului o ascensiune a produselor meșteșugărești, acestea fiind vândute de către meșteșugari mai ales în târgurile și iarmaroacele săptămânale, lunare sau anuale. În oraș are loc un târg săptămânal, în fiecare zi de marți, de peste 150 de ani.
Torsul cânepii, inului și a lânei, cu furca fixată în brâu și mai apoi, cu mașina de tors, era un meșteșug la îndemâna oricărei gospodine, în urma acestui proces tehnologic obținându-se firele, care după alte etape de prelucrare se țeseau în stative, rezultând pânza de casă, folosită în diversele domenii.
Cusutul ca treaptă superioară a torsului și a țesutului este meșteșugul prin care femeile confercționau diverse piese de port. În cadrul acestui meșteșug, transpunerea unor “desene” pe pânza cămășilor, pe năframe, ștergare sau pe hainele de blană, s-a constituit în timp ca o tehnologie meșteșugărească de sine stătătoare, care secunda în permanență țesutul și cojocăritul.
De-a lungul anilor, s-a dezvoltat o adevărată civilizație a lemnului, natura fiind foarte generoasă în această parte a țării. Astăzi, întâlnim în Gura Humorului și Voroneț meșteri dulgheri, specializați în ridicarea caselor de lemn. Alături de aceștia, mai sunt cunoscuți și tâmplari, dranițari, sculptori, rotari, etc.
De mare succes se bucură meșterii care practică o lemnărie ușoară: linguri, polonice, sculptură în lemn, împletituri din nuiele, majoritatea acestor artizani expunându-și marfa în parcarea mănăstirii Voroneț.