Info Voroneț » Obiective Turistice Culturale » Catedrala Nașterea Maicii Domnului

Catedrala Nașterea Maicii Domnului

Sfințirea Catedralei

Catedrala Nașterea Maicii Domnului

Piatra de temelie a catedralei a fost sfințită în anul mântuirii 1994, luna octombrie, ziua 23, de către Înalt Prea Sfințitul Pimen Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, înconjurat de un mare sobor de preoți și o mulțime impresionantă de credincioși.
Bucuria încheierii lucrărilor de construcție a Catedralei Nașterea Maicii Domnului, din orașul Gura Humorului, a fost desăvârșită în ziua de duminică, 21 august 2011, când Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu un distins sobor de ierarhi și preoți, a oficiat slujba de sfințire.
Edificiul spiritual are o lungime de 45 m, o lățime de 24,60 m și o înălțime de 53 m, având la bază forma de octogon marcat de 4 abside, 2 galerii, Sfântul Altar cu proscomidiar și diaconicon, iar la etaj, balcoane, cafas tip amfiteatru și două birouri, la care se face acces prin cele trei scări laterale, turnul clopotniței la intrare cu pridvorul deschis, străjuit de opt coloane, pridvorul închis, iar pe laterale două lumânărare. De asemenea, demisolul este compus dintr-o sală pentru conferințe, o bibliotecă, două camere pentru arhivă și obiecte ale catedralei, un hol de acces în interiorul catedralei și legătura cu exteriorul. Naosul, marcat cu cele 4 abside și 2 galerii este încoronat cu turla Pantocrator ce se ridică până la 53 m.