Info Voroneț » Obiective Turistice Culturale » Mănăstirea Voroneț

Mănăstirea Voroneț

Mănăstirea Voroneț - iarna

Mănăstirea Voroneț

Biserica mănăstirii Voroneț a fost înălțată de Ștefan cel Mare, pe locul unde mai înainte se afla un schit de lemn, la îndemnul lui Daniil Sihastrul, trăitor într-o chilie din pădurile împrejmuitoare, sfătuitorul Voievodului. Biserica din piatră, ridicată într-o vară, între 26 mai si 14 septembrie 1488, a fost consacrată Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință.
După o jumătate de secol, în 1547, sub privegherea Mitropolitului Grigorie Roșca, din inițiativa căruia Petru Rareș a început pictarea pereților exteriori ai bisericilor bucovinene, Bisericii Voronețului i s-a adăugat pridvorul și i s-au împodobit pereții exteriori cu fresce în care esteticul și sacrul se întâlnesc într-o armonie deplină.
“Albastrul de Voroneț”, culoare dominantă în pictura exterioară, este considerat de specialiști ca fiind unic în lume și la fel de cunoscut ca și roșul lui Rubens sau verdele lui Veronese. Pe acest fond albastru pictura reprezintă, pe peretele dinspre sud, Arborele lui Iesei – genealogia Mântuitorului. Profeții Vechiului Testament sunt încadrați la Voroneț, ca și la Sucevița, de filozofii Antichității: Aristotel, Platon, Sibila romană, Pitagora, Socrate, etc.

Sfântul Gheorghe - frescă exterioară

Tabloul votiv


Biserica mănăstiri Voroneț este socotită “Capela Sixtină a Orientului” pentru marea frescă ce acoperă întreg peretele vestic: Judecata de Apoi. Dumnezeu Tatăl, la oprirea din urmă a timpului, Dumnezeu Fiul, pe scaunul de Judecător, iar pe tronul Etimasiei, în chip de porumbel, Dumnezeu Duhul Sfânt.
Dreapta lui Dumnezeu ține balanța judecății, pe care îngerii și diavolii vor pune faptele fiecărui om. Ceata drepților este condusă de Sfântul Apostol Petru în Rai, iar păcătoșii, înlănțuiți de diavoli, sunt târâți în Iad. Pe contrafort s-a reprezentat Învierea morților. Deasupra intrării în Pridvor străjuiește icoana Deisis. Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, privește cercetător pe toți cei care trec pragul Bisericii. În dreapta și în stânga Sa, Maica Domnului și Sfântul Ioan Botezătorul cer milostivirea Lui pentru ființa umană.
În stânga ușii de la intrarea în biserică, sub pisania așezată în 1547, se află zugrăvite chipul Mitropolitului Grigorie Roșca, ce își află odihna sub lespedea de piatră din pridvor și, înconjurat de aureolă, cel al Sfântului Cuvios Daniil Sihastrul, si el înmormântat aici.
În interiorul bisericii, pictată în vremea lui Ștefan cel Mare, pe peretele de vest se află tabloul votiv, în care voievodul, urmat de Doamna Maria Voichița și de Bogdan, moștenitorul tronului, închină Biserica, prin intermediul patronului mănăstirii, Sfântul Gheorghe, lui Iisus Hristos.