Info Voroneț » Obiective Turistice Culturale » Muzeul Obiceiurilor Populare din Bucovina

Muzeul Obiceiurilor Populare din Bucovina

Galeria de Artă Georges Cotos

Muzeul Obiceiurilor Populare din Bucovina

Ivit în peisajul cultural românesc la 1 august 1958, muzeul din orașul Gura Humorului a cunoscut, în acești peste 50 de ani, o evoluție ascendentă.
La începuturi, inventarul eterogen pe care îl deținea a fost organizat în două secții ale Muzeului Raional Gura Humorului: una de etnografie, cealaltă de agricultură socialistă. În timp, muzeul și-a diversificat și îmbogățit colecțiile etnografice, și-a perfecționat tematica și, mai ales, a găsit noi modalități de valorificare a patrimoniului etnografic și material bucovinean.
Muzeul conține și Galeria de Artă Georges Cotos.
Muzeul Obiceiurilor Populare din Bucovina este astăzi o instituție singulară în rețeaua culturală românească: este singurul muzeu care a reușit să transpună, cu mijloace muzeotehnice obișnuite, acel segment de spiritualitate definitorie pentru orice etnie, popor, națiune – tradiția populară.
Tematica muzeului a fost gândită ca o călătorie virtuală în universul spiritual bucovinean din secolul al XIX-lea.
În acest spațiu virtual, vizitatorul este invitat să parcurgă principalele momente ale calendarului popular. Creație remarcabilă pentru memorizarea timpului sacru și a activităților economice, calendarul popular este o adevărată chintesență de înțelepciune în care scurgerea timpului nu este nici temă, nici liniară, ci se află sub semnul suprapunerii și interdependenței dintre ritmurile cosmice, pe de o parte, și cele vegetaționale, animaliere și, nu în ultimul rând, umane, pe de altă parte.

Ajunul Sfântului Andrei


Sâmedru - sfârșitul verii pastorale

Noaptea Anului Nou