Info Voroneț » Resurse Turistice Montane

Resurse Turistice Montane

Gura Humorului - 1938

Gura Humorului - 1938

Generalități

Din datele statistice, epoca de inflorire a localității Gura Humorului a inceput cu a doua jumatate a secolului XIX, localitatea castigand un important rol comercial prin asezarea ei langa stravechiul drum de legatura intre Moldova si Transilvania.
Orasul Gura Humorului a fost declarat oras in anul 1905 si statiune turistica de interes national in anul 2005.
Orașul Gura Humorului este situat în depresiunea intramontană cu același nume, dezvoltată la confluența Moldovei cu râul Humor, la o altitudine de 490 metri, între culmile împădurite ale Mari, Obcinei Voronețului și a Obcinei Humorului. Se apreciază că termenul de “obcină” vine de la semnificația de “proprietate obștească” asupra pădurilor și pășunilor de pe culmile acestor munți. Covorul vegetal are o semnificație definitorie pentru conturarea personalității peisajului Obcinelor Bucovinei. Termenul de “obcine” implică nu numai culmi muntoase prelungi, ci și masiv împădurite, iar cel de “bucovină” indică o regiune cu păduri de fag sau cu fag în amestec (buk = fag).
Localitatea se situează la intersecția coordonatelor geografice de 47°32´ latitudine nordică și 25°54´ longitudine estică.

Fostul sat Voroneț, în prezent cartier al orașului Gura Humorului, s-a dezvoltat în jurul Mănăstirii Voroneț, de-a lungul drumului local ce leagă cele două localități, drum ce urmărește valea pârâului Voroneț până la confluența acestuia cu râul Moldova. Așezarea Voroneț se află într-o zonă de deal (Obcina Voronețului Măgura 816 m) la o altitudine de cca. 400-500 metri.
Gura Humorului se învecinează cu comuna Mănăstirea Humorului și cu comuna Pârteștii de Jos, la nord, la est se învecinează cu comuna Păltinoasa, la sud cu comuna Slatina, la sud-est cu comuna Valea Moldovei, la vest cu comuna Frasin. Orașul este străbătut de șoseaua europeană E576 Suceava – Gura Humorului – Vatra Dornei – Bistrița Năsăud – Cluj, fiind situat la 35 km de Suceava – centrul administrativ al județului, 36 km de orașul Fălticeni, 32 km de Câmpulung Moldovenesc. Accesul în localitate se poate face și feroviar, Gura Humorului fiind stație pe rețeaua feroviară Suceava – Vatra Dornei. Orașul este deservit de un heliport, în Voroneț, satul aferent orașului, fiind amenajată o platformă pentru aterizarea helicopterelor și de aeroportul internațional Salcea (aflat la 55 km de Gura Humorului).

Resurse turistice montane

Orașul are un cadru natural pitoresc, fiind înconjurat de obcini acoperite cu păduri de foioase și rășinoase, iar climatul este plăcut și reconfortant. Zona Voroneț reprezintă un reper al limitei dintre arealul pădurilor de foioase și cele de conifere.
Pe malul drept al Moldovei se află rezervația oligocenă “Piatra Pinului” și rezervația naturală “Piatra Șoimului”, iar pe malul stâng se află Parcul Dendrologic Lunca Moldovei. Zona spațiilor verzi a orașului este construită din parcuri, scuaruri, complexe sportive, zone de agrement și turistice, de plantații de protecție și de aliniament.
Pe versantul Piciorul Înalt se află zona protejată “Dealul Cetății” format din zona fortificată și ceea ce a fost altădată “Parcul cu Mesteceni”.