Info Voroneț » Resurse Turistice Montane » Rezervațiile “Piatra Pinului” și “Piatra Șoimului”

Rezervațiile “Piatra Pinului” și “Piatra Șoimului”

Rezervatia "Piatra Pinului"

Rezervația "Piatra Pinului"

Rezervațiile “Piatra Pinului” și “Piatra Șoimului”

Rezervația geologică Piatra Pinului, cu o suprafață de 1,4 ha reprezintă un ecosistem extrem de important din punct de vedere paleontologic cu numeroase resturi de pești fosiliferi care demonstrează existența unei faune specifice: pești, corali, scoici, etc. Rezervația păstrează urme de viață din oceanul ce odinioară acoperea zona. Rezervația, situată pe partea dreaptă a râului Moldova, este împădurită, fiind acoperită parțial cu pin silvestru, brad, molid, fag, etc. Aici s-a descoperit cea mai mare “amprentă” din Europa și Asia a unui pește preistoric, lung de aproximativ 1,90 m. După cercetări îndelungi și minuțioase, cercetătorii de la București au ajuns la concluzia că era vorba de o specie necunoscută de Palaeorhynchus – un fel de scrumbie – pește care a trăit acum vreo 30 milioane ani într-o mare oligocenă ce acoperea întreg spațiul din estul Carpaților. I s-a dat numele științific de Palaeorhynchus Humorensis, nume determinat de denumirea orașului, în apropierea căruia a fost găsită fosila.
Piatra Șoimului, situată la câteva sute de metri în amonte de Piatra Pinului, este vizitată pentru pitorescul stâncilor din pădure. Suprafața rezervației este de cca. 0,50 ha.
Rezervațiile Piatra Pinului și Piatra Șoimului au dobândit regimul de arie naturală protejată prin Legea 5/2000 privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului național.