Info Voroneț » Rezumat proiect Voroneț – liniștea vacanțelor tale

Rezumat proiect Voroneț – liniștea vacanțelor tale

Rezumat proiect Voroneț - liniștea vacanțelor tale

Rezumat proiect Voroneț - liniștea vacanțelor tale

Programul: Programul Operațional Regional 2007-2013
Axa prioritara 5 – Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului
Domeniul de intervenție 5.3 – „Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare, în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică”
Operațiunea Dezvoltarea și consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice și a activităților de marketing specifice

Rezumatul proiectului

VORONEȚ- LINIȘTEA VACANȚELOR TALE

Denumire: ASOCIAȚIA LUMINĂ LINĂ
Cod de înregistrare fiscală: 17298794
Nr. de la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor: 4/2005/A din 25.02.2005
Adresa poştală: Municipiul Suceava, Bulevardul George Enescu FN, cod postal 720201 , judetul Suceava
Adresa poştă electronică: luminalina@gmail.com
 
Localizarea proiectului
ROMÂNIA
REGIUNEA: NORD EST
JUDEŢUL: SUCEAVA
LOCALITATEA: SUCEAVA
 
Finantator: MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI TURISMULUI in calitate de Organism Intermediar pentru turism, in numele si pentru Autoritatea de Management, pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 cu sediul in Bucuresti, strada Apolodor nr. 17, Latura de Nord, Sector 5.
 
Obiectivul proiectului
Obiectivele generale ale proiectului sunt în concordanţă cu obiectivul strategic al POR  şi constau în sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale, durabile şi echilibrată teritorial, a tuturor regiunilor.
Obiectivele propuse sunt promovarea potentialului turistic romanesc  prin prin promovarea a doua produse turistice: turismul montan si turismul cultural, avand ca rezultat imbunatatirea imaginii Romaniei cu scopul de asigura cresterea atractivitatii tarii noastre pentru turism si afaceri printr-un complex de instrumente de promovare turistica a potentialului  turistic in localitatea Voronet si judetul Suceava.
Obiective specifice

 • Se propune promovarea produselor turistice turismul montan si turismul cultural si promovarea regiunii Voronet din Nordul Romaniei si cresterea interesului turistilor pentru atractiile turistice din zona : peisaje, monumente, manastiri, rezervatii naturale
 • Se propune şi o funcţie complementară informării turistice prin activitati specifice de marketing: pliante, brosuri, editare de cataloage biligve de promovare, intocmirea unei sectiuni distincte de promovare a turismului cultural si ecologic national, întruniri, conferinţe, organizarea de patru evenimente nationale si participarea la un targ international de turism pentru promovarea imaginii  Romaniei – targul international de turism de la Berlin.
 • Cresterea  importantei turismului si culturii ca factori care stimuleaza cresterea economica in regiune prin implementarea proiectului.
 • Proiectul: ”VORONEŢ- LINIŞTEA VACANŢELOR TALE”

va genera:

 •  Promovarea potentialului turistic romanesc, prin furnizarea de informatii despre destinatiile  turistice din Voronet si din Bucovina ,  serviciile de turism oferite la standarde europene, specifice turismului montan, cultural si deopotriva ecologic, de afaceri, istoric, ,tematic  prin:
 • realizarea de bannere publicitare stradale pentru corecta informare a turistilor
 • realizarea de pliante
 • realizarea de afise
 • realizarea de cataloage bilingve
 • realizarea de  foi volante
 • realizarea de fluturasi
 • realizarea de scrisori personalizate
 • organizarea a 4 misiuni de cercetare turistica in Romania, cu durata unei actiuni de  6 -10 zile, cu impact asupra promovarii produsului turistic din Bucovina
 • organizarea de 4 evenimente specifice de promovare a turismului regional cu invitati ai reprezentantilor turistici interni si externi:  4 targuri specifice Bucovinene ;
 • organizarea a 2 expozitii de fotografie nationale, pentru promovarea turistica a resurselor turistice identificate in Bucovina
 • Promovarea calitativă, la standarde europene, a ansamblului condiţiilor de practicare a turismului, cu impact direct asupra cresterii cererii de turism, a cresterii numărului turistilor si a duratei sejurului;
 •  Cresterea cererii pentru o gamă largă de bunuri si servicii, achiziţionate ulterior de turistii care viziteaza Bucovina, oferind oportunităti de crestere economică locală si regională;

Propunerea unor soluţii prietenoase mediului înconjurător prin folosirea in proiect a echipamentelor cu un consum de energie eficient care respecta principiul eficientei energetice .
Respectarea principiului dezvoltarii durabile - prin propunerea de solutii care sa nu compromita resusele viitoarelor generatii.

 • Promovarea potentialului turistic din Romania prin imbunatatirea imaginii de tara prin instrumentele descrise mai sus
 • Realizarea de activitati de marketing prin:
 1. realizarea de 50 bannere publicitare stradale pentru corecta informare a turistilor
 2. realizarea de 6.000 pliante
 3. realizarea de 400 afise
 4. realizarea de 1.500 cataloage bilingve
 5. realizarea de 4.000 postere
 6. realizarea de 8.000 foi volante
 7. realizarea de 10.000  fluturasi
 8. organizarea de 4 evenimente  specifice de promovare a turismului regional cu invitati ai reprezentantilor turistici  interni si externi: 4  targuri  traditionale  de turism in Bucovina
 • organizarea a 2 expozitii de fotografie nationale, pentru promovarea turistica a resurselor turistice identificate in Bucovina;
 • realizarea a unei pagini web de promovare
 • publicarea a 2 spoturi televizate

Prin atingerea obiectivelor propuse, proiectul pune bazele unei promovari durabile a resurselor  turistice din zona Voronet  si  Bucovina, contribuind la valorificarea resurselor naturale si crearea de noi oportunităţi de dezvoltare economică locală si regională.

 
Grupurile ţintă:
- Turisti romani
- Turisti straini
- Operatori in turism din Romania
- Operatori de turism internationali
- Agenti economici din ramura turismului
 
Rezultatele estimate ale proiectului şi impactul aşteptat. Indicatori de realizare
Rezultate:
Promovarea interna si internationala a statiunii turistice Gura Humorului si a cartierului Voronet si resursele naturale si atractiile turistice din Bucovina.
Cresterea numarului de turisti, prin valorificarea potentialului turistic, cultural local si regional pe piata turistica  nationala si internationala de la 10.453 in anul 2007 la 15.000 in anul 2011; Manifestarea efectelor  multiplicatoare a proiectului prin promovarea de proiecte similare in Regiunea Nord Est si la nivel de tara, cu efecte benefice in sfera cresterii economice a regiunii Nord Est.
Promovarea turismului si a destinatiei Voronet ca atractie nationala si internationala si a diverselor forme de turism, ecumenic, istoric si religios prin punctul de informare turistica si pagina web a Asociatiei Lumina Lina. Promovarea turismului în natură, practicat într-o manieră durabila.
Indicatori:

INDICATORI

Valoare la sfârşitul perioadei de implementare

Rezultat imediat (direct)
(indicatorii se vor corela cu rezultatele prevăzute la pct 2.3.6)
Bannere realizate si montate
50
Foi volante realizate si distribuite 8.000
Fluturasi color realizati si distribuiti 10.000
Pliante realizate si distribuite 6.000
Afise realizate si distribuite 400
Evenimente festivaluri organizate 4
Expozitii de fotografie realizate 2
Cataloage bilingve realizate si distribuite 1.500
Pagina web de turism realizata 1
Materiale audio video transmise 2
Locuri de munca nou create

Din care Femei / barbati

2(part time)

1 / 1

Produse cu specific national promovate 2
Rezultate induse (indirecte)
(efecte pe termen mediu/lung)
Cresterea numarului de turisti (mii) 15.000
Pastrarea locurilor de munca in turism 100%
 
Experienţa solicitantului în derularea de proiecte similare. Capacitatea de management
Solicitantul si echipa are o vasta experienta in implementarea de proiecte de finantare. Solicintantul a implementat un proiect  PHARE in anul 2003 prin care a infiintat un centru de zi pentru copii, proiect cu finantare PIN, finalizat in anul 2010. Solicitantul are capacitate de management avand angajati proprii, ce detin competente avansate de management de proiect.
 
Măsura în care proiectul cuprinde activităţi privind egalitatea de şanse
Proiectul propus de catre Asociatia Lumina Lina, prin activitatile lui, asigura egalitatea de şanse şi de tratament între angajaţi în cadrul relaţiilor de muncă de orice fel, in concordanta cu politica practicata acum in organizatie privind egalitatea de sanse Vor fi create prin proiect doua noi locuri de munca part time, din care: 1 loc de munca pentru barbati si un loc de munca pentru femei.
 
Măsura în care proiectul cuprinde activităţi privind protecţia mediului şi dezvoltarea durabilă
*      Proiectul implementează soluţii prietenoase mediului înconjurător, prin utilizarea de materiale ecologice, a echipamentelor cu un consum energetic eficient, promovarea si diseminarea unui stil de viaţă prietenos mediului înconjurător;
*     Proiectul oferă un model de bună practică în zonă, prin abordarea unui concept inovativ asupra intensificării fenomenului de protectie si patrare a resurselor naturale turistice nationale de unicitate si o valoare inestimabila .
 
Măsura în care proiectul cuprinde activităţi de informare şi publicitate
Promovarea proiectului va urmari diseminarea informatiei atat in randul comunitatii cat si a potentialilor promotori  de turism din regiune.
Canalele de promovare si diseminare a informatiei vor fi:

 • 2 conferinte de presa – acestea vor avea loc in luna 1 din proiect si luna 29
 • 2 comunicate de presa publicate in ziare locale – luna 1 si luna 29
 • 1 informare asupra proiectului implementat , date despre finantator – ultima luna din proiect
 • articole mass-media
 • o pagina web a proiectului.